H.C. Andersens dagbøger Tekst

Genua naar man kommer sydfra!) — I Rapallo, saae vi tre
fattige Koner der gik og spandt Hør paa en Stok, de havde
sneehvidt Haar og gulgul Hud, det vare de livagtige Parcer;
Vi kom gjennem to Gallerier, saae en Klippehule, nogle Fiskere
i en Baad. — I Chiavari skiftede vi Vogn og fik en skiden,    [5]
men let Bør. — Vi over nattede i Sestri di Livante, jeg
fik det Værelse med den bedste Udsigt, Havbugten indesluttet
af Bjerge, Havet blik stille og dog gik der høit Brænding og
det lød som en svag fjern Torden. Himlen var som med Ild,
lange mørkeblaae Skyer og lyseblaae Klarhed. — (I Eftermiddag    [10]
har vi skimtet Corsica) paa Veien voxer uhyre store
Aloer; et Sted saae man kun dem og Stranden; Nogle havde
dem til Gjærde om deres Marker. —

Onsdag [ɔ: Torsdag] den 3 October. Oppe Klokken 2 og
afsted 3½. Veien gik uhyre i Slangebugter. Bjergene med    [15]
Træerne saa ganske sorte ud; Himlen smuk blaae og Maanen
skinnede paa Vandet, ved Daggry blev Skyerne ildrøde, det
blæste stærkt og var meget koldt, jeg travede lidt, Bjergene
bleve mere vilde, længerinde saa man lidt Snee og Skyer paa
dem, vi kom gjennem en By paa en Bjergtinde, hvor en    [20]
smuk Gendanne holdt, ned ad var det ganske en Frugthave,
Viinen voxte om Træerne saae det saae ud som Frugtkurve. —
Vi kom nu til Byen Borghetta hvor jeg traf den Mand jeg
i Geneve tog an for Leth. — Her begyndte Fruentimmerne at
faae hvide Slør som Forklæder paa Hovedet. Vi kom nu til    [25]
den afskyeligste, styggeste Bjergegn, det var som om Phantasien,
da den anlagte Italiens store Have, havde kastet alt


1) I Rapallo] foran er overstreget De italienske 5) Chiavari] foran er overstreget
Kar 19) lidt] tilføjet over linien