H.C. Andersens dagbøger Tekst

det rædsomme Spectakkelstykke, Melodramet var; Acteuren
stod i første Etage mellem Tilskuerne og talede ned paa
Scenen, vi bleve dog snart kjede deraf og gik hjem her kom
Maleren Kitzerow og alle flaterede de mig. 12½ kom jeg
først hjem.    [5]

Torsd [ɔ: Onsdag] 30. Var i Altona at gratulere C. Wulff.
[In]dbydelsen til Seiltouren kunde jeg ei tage imod [da]
jeg om Aftenen hellere vilde i Theatret.


7) [ ] hul i papiret