H.C. Andersens dagbøger Tekst

og Kunsten er at han for nogle Aar siden eenstemmigt valgtes
til . . . . . . . . for Academiet; naar man betænker, at det
var af stolte Romere, der ansee sig for de Første i Verden.
Han stiller Modellen for de unge Kunstnere her, gid han
ogsaa gjorte det Hjemme, men det var han nok aldrig kommen    [5]
til var han bleven der. —

Onsdag den 27. Spadseret omkring, hørt meget om H,
kjedet mig, meget medtaget af Sirocoen, saa jeg maatte ligge
noget. —

Torsdag 28. — Deiligt Veir. — Om Aftenen var jeg indbudt    [10]
til Bal hos Hertuginde Torlonia. Klokken 8¾ skulde Vognen
komme, men den kom ikke, Dinesen og jeg gik i Silkestrømper
ovenpaa Sophaen og frøs og kjedede os; først efter
10 kom Vognen, vi hentede nu Jensens; hele Gaden var opfyldt
med Vogne, ridende Soldater holdte Orden. Facaden    [15]
og Buegangene vrimlede med Tjenere, en førstelig Pragt
modtog os, Marmortrappen var belagt med røde Tæpper,
prægtige oplyste Værelser med herlige Malerier, der var
1500 Gjæster, Tjeneren raabte vort Navn, Hertugen og
Hertuginden stod ved een af de indre Døre, han sagde    [20]
Monsieur Andersen poet, danois, til hende og til mig, La
Duchese, det var den hele Presentation. — Fire store Koridorer
rundt om Gaardens Qvadrat, med et godt Galerie af
Mestre, prægtigt oplyst og med Kaminer og Gulvtæpper
modtog os, 16 Lysekroner i den ene, Mægtige Kandelabrer    [25]
i den anden og en kolosal Herkules i Niche. Blandt Malerierne


1) at] tilføjet over linien . . . . . . . . ɔ: præsident 7) Spadseret] først skrevet
Begyndt paa 12) Dinesen] D først skrevet j 19) Tjeneren] foran er overstreget
Torlonia 21) til hende] til først skrevet og