H.C. Andersens dagbøger Tekst

kom hjem Borries, der i Kjøbenhavn har glemt at faae østerisk
Visa og ikke kan komme til Wien og Tyrol, jeg raadede
ham at skrive om Pas hjem og gaae nu til Nyrnberg og
München.

Løverdag 9. Ikke ret vel. Indbydelse af Theod Hell   [5]
(Winckler) at komme ud til ham i Pillnitz, men Serres Vogn
fører mig i Dag til Maxen; Besøg af Borries, der havde taget
Beslutning at gaae strax til München. Gik ud at kjøbe Skjorter
og Strømper. Klokken 4 kom Fru Serres Vogn, jeg kjørte
ud tog Fru Zöllner med og vi kom, under et stigende   [10]
Uveir til Maxen, hvor jeg fik et hyggeligt Værelse, kom tidlig
til Sengs og sov særdeles vel, uagtet jeg hele Dagen havde en
Fornemmelse af ikke at være vel. —

Søndag 10. Fru Zöllner læste to af sine Eventyr for mig,
som hun efter mine Raad vilde omarbeide. — Febril! — Middag    [15]
Kl 2. Fru Serre og Fru Zöllner læste Mulatten høit,
derefter besluttede Fru Serre at skrive til Emil Devrient om
at læse den og bringe den paa Dresdner Theater. — Om
Aftenen læste jeg Eventyr. Tænkt paa »lille Viggo«, og efter
Klokken 10 til Ro. Fru Zöllner fortalt om Revolutions   [20]
Dagene i Dresden hvorledes Bjergmændene vilde sprænge
Slottet, men Kjælderne var sat under Vand, hvorledes Pigerne
om Morgenen Klokken 4 stak først Melkespanden ud af Døren,
saa Hovedet, Soldaterne nikkede til dem, og de snege sig
langs Husene; bøiede om Gaden, hvor en Barikade var af   [25]
Folket; Angest til de kom. Børn ligeoverfor skreeg om Brød
og de bandt en Simle ved en Traad og kastede over. —

Mandag 11. Middag halv to; siden kjørte vi til »Rabenhorst«,


5) Indbydelse] I først skrevet B eller L 7) fører] først skrevet henter